:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง

7 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดำรงค์ เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร