:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจเดินรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปร

19 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจเดินรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการทำความสะอาด จัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลโปงทุ่ง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร