:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: โครงการ "พัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สัง

16 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

 
นายทองสุข ไชยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร