:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

2 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร