:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ( ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 )

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร