:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่อำเภอดอยเต่า รวมถึงพื้นที่ตำบลโปงทุ่ง

4 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่อำเภอดอยเต่า รวมถึงพื้นที่ตำบลโปงทุ่ง พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
-ในการนี้ นายอำเภอดอยเต่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอำเภอดอยเต่า ได้ร่วมกันรายงานผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฯ ทั้งนี้ จะได้มีการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมอย่างเป็นรูปธรรม และจะได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาฯ เพื่อประชาชน และชุมชน ต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร