:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์

25 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_347_32_24_967.mp4