:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ "ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่วจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการการจัดการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน

14 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ_358.pdf