:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: ระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2566 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลโปงทุ่ง

20 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร