:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง (Pongtung Subdistrict Administration Organization)
ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053-034441
โทรสาร (FAX) : 053-034442
E-mail : saraban@pongtung.go.th
Website : www.pongtung.go.th
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น