:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-034441 โทรสาร :053-034442 อีเมล์ : saraban@pongtung.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ลงนามสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะหลวง หมู่ ๑ (สายบ้านนายโม้กเงิน ใหม่แก้ว) ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า

วันที่ลงประกาศ: 25 ก.ค. 2565

รายละเอียด: